Διπλός αγώνας στο Βόλο. Προσοχή πρέπει να θεωρηθούν τα δελτία των αθλητών