Μετά από πολύ καιρό η ΣΚΟΕ διοργανώνει αγώνα επιλέκτων για επιλογή Εθνικής ομάδας. Θα διεξαχθούν στην Αθήνα την επόμενη Κυριακή 19/3. Προκήρυξη

 

Όρια 2023 (πρέπει να έχουν επιτευχθεί από 9/22 και μετά)