Προκήρυξη αγώνα ΣΚΟΕ στο Βόλο στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022.

Αναχώρηση το Σάββατο στις 8. Θα υπάρξει και βανακι που θα επιστρέψει στο Σάββατο.

Σάββατο 9:00 – 17:00 κατηγορίες τουφέκι – πιστόλι ΑΓΕΝ ΝΑ ΝΓ ΠΑ ΠΒ

Κυριακή 9:00 – 15:00 κατηγορίες τουφέκι – πιστόλι ΑΓΕΝ ΝΑ ΝΓ ΠΑ ΠΒ

Απονομή