Το Σάββατο 27 Μαίου (μόνο) με τις σειρές να ξεκινούν από τις 10 το πρωί. Τα παιδιά Α μόνο στις 16:00 και 18:00.