Τέσσερις σειρές το Σάββατο και δύο σειρές την Κυριακή