Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 29/3.

Οι σειρές θα είναι 2 για την Παρασκευή, 5 για το Σάββατο και 2 για την Κυριακή. Οι ώρες έναρξης είναι 16:30 και 18:30 για την Παρασκευή, 9:00 και κάθε 2 ώρες για το Σάββατο, και 9:00 & 11:00 για την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες των νέων ανδρών και νέων γυναικών δεν ισχύουν πλέον.