Ο αγώνας θα γίνει στις 6-7 Απριλίου. Θα γίνει μετακινηση με μισθωμένο λεωφορείο