Στις 10 Δεκεμβρίου ο Φίλιππος θα διοργανώσει όπως κάθε χρόνο το χριστουγεννιάτικο αγώνα του. Κατεβάστε την προκήρυξη