Το σχολικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην Αθήνα και τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στις πληροφορίες.