Το ενημερωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα των Πανελληνίων ανακοινώθηκε στις 16/2/2022 από τη ΣΚΟΕ.