Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΣΚΟΕ σε όλους τους αγώνες θα ρίχνονται δύο βολές σε κάθε στόχο.