Αλλαγές φέρνει ο νέος χρόνος στις κατηγορίες εφήβων νεανίδων. Οι δύο κατηγορίες χωρίζουν σε μικρους 15 – 17 ετών και μεγάλους 18 -20 ετών κάνοντας πολύ πιο δίκαιη την κατανομή.