Στις 11 και 12 Ιουνίου στην Αθήνα θα γίνει σεμινάριο εκπαιδευτών. Κόστος συμμετοχής 50€. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα αθλούμενα ενεργά μέλη άνω των 21. Περιλαμβάνει σταθερό στόχο, πήλινο και πρακτική. Η δήλωση γίνεται από τα σωματεία μέχρι τις 7/6. Κατόπιν θα ανακοινωθεί αν τελικά θα πραγματοποιηθεί, ανάλλογα με τις συμμετοχές. Για τους αθλητές μας εκδήλωση ενδιαφέροντος αυστηρά μέχρι το Σάββατο. Επικοινωνήστε με τα email της σελίδας μας, με το διοικητικό ή με τον προπονητή.