Οι σελίδες των μελών του συλλόγου τέθηκαν σε λειτουργία