• Αναβάλλονται οι Πανελλήνιοι εφήβων – νεανίδων !!!
  • Αναβάλλονται λόγω Covid? ΟΧΙ
  • Αναβάλλονται λόγω απαράδεκτων και επικίνδυνων συνθηκών για τους αγωνιζόμενους? ΟΧΙ
  • Αναβάλλονται λόγω ακαταλληλότητας του σκοπευτηρίου για 6 μήνες το χρόνο? ΟΧΙ
  • Αναβάλλονται λόγω κινδύνου φωτιάς!!!??? (γιατί ως γνωστόν όπου ρίχνουν αεροβόλα όπλα  ανάβουν κατευθείαν φωτιές –  μάλλον από το ρεύμα αέρα)
  • Σε αυτή τη χώρα οι ιθύνοντες έχουν μια μοναδική ικανότητα ακόμη και αν πάρουν μια σωστή απόφαση να το κάνουν για τους λάθος λόγους.