Μετάλια και διακρίσεις στους Πανελλήνιους για τα ΑΜΕΑ μας.
Μπράβο σε όλους. Τα αποτελέσματα θα τα δημοσιευσει η ΣΚΟΕ?