Μεγάλες επιτυχίες στους μαθητικούς αγώνες της Αθήνας και στους    Πανελλήνιος παίδων. 6η θέση ΑΤ μαθητών, 1,2,5 θέση ΑΤ παίδων Β αγοριών και 1,4,7,8 θέση ΑΤ παίδων Β κοριτσιών.