ΕΠΕΙΓΟΝ Παρακαλούνται όλοι οι αθλητές (που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αγώνες) να έχουν ανανεώσει τα δελτία τους μέχρι και τις 30/1/2019. Για την ανανέωση από φέτος χρειάζεται νέα αίτηση και σφραγίδα καρδιολόγου. Για όσους ενδιαφέρονται, καρδιολόγος έκανε προσφορά στα μέλη των συλλόγων μας, τις τυπικές εξετάσεις και την υπογραφή του δελτίου με 10€. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας email.