Παρακαλώ να δηλώσετε άμεσα την πρόθεση συμμετοχής σας στους συλλόγους γιατί η προθεσμία λήγει την Παρασκευή.