Οι προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν κανονικά την Τετάρτη και την Παρασκευή.