Οι αγώνες σταθερού στόχου για το 24 ανακοινώθηκαν (αν και συνήθως έχουμε αλλαγές). Θα το βρείτε στην ενότητα Αγώνες.

Έχουν επιλεγεί οι αγώνες που συνήθως μας αφορούν. Σε αυτούς θα προστεθούν οι αγώνες της Σερβίας και των Σκοπίων 😁 αν καταφέρουμε να οργανώσουμε τις αποστολές.