ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
2. Φωτογραφίες απλές (4). Η μία στο ιατρικό δελτίο.
3. Ιατρικό δελτίο (ζητείστε το από τον προπονητή), σφραγισμένο από καρδιολόγο.
4. Υπεύθυνη δήλωση ενηλίκων (σε περίπτωση ανηλίκου υπεύθυνη δήλωση ανηλίκων που υπογράφεται από τον κηδεμόνα).
5. Αίτηση εγγραφής προς ΣΚΟΕ.
6. Αίτηση εγγραφής προς τον αντίστοιχο σύλλογο.   Ανδρομέδα    ΣΚΟΑΑΠΘ
7. Ποσό εγγραφής 60€ (για άνω των 30 ετών) ή 45€ (για κάτω των 30)

8. Παράβολο εγγραφής 40 ευρώ (για άνω τόνο ετών ή 10€ (έως 20 ετών) (ετήσια καταβάλλονται στη ΣΚΟΕ).

9. Μηνιαία συνδρομή 25€ (καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα)