ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
2. Φωτογραφίες απλές (4). Η μία στο ιατρικό δελτίο.
3. Ιατρικό δελτίο (ζητείστε το από τον προπονητή), σφραγισμένο από καρδιολόγο.
4. Υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση ανηλίκου υπογράφεται από τον κηδεμόνα).
5. Αίτηση εγγραφής προς ΣΚΟΕ.
6. Αίτηση εγγραφής προς τον αντίστοιχο σύλλογο.   Ανδρομέδα    ΣΚΟΑΑΠΘ
7. Παράβολο εγγραφής 35 ευρώ (ετήσιο-καταβάλλεται στη ΣΚΟΕ).