Οι οδηγίες και η αίτηση αφορούν μόνο μαθητές Γ Λυκείου και μόνο για μετάλλιο σε σχολικό πρωτάθλημα.

 

File name : 142-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΝΙΚΗΣ-1.pdf

×

File name : 142-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf

×