Μήνας: Ιούλιος 2021

Αναβάλλονται οι Πανελλήνιοι εφήβων – νεανίδων !!!

Αναβάλλονται οι Πανελλήνιοι εφήβων – νεανίδων !!! Αναβάλλονται λόγω Covid? ΟΧΙ Αναβάλλονται λόγω απαράδεκτων και επικίνδυνων συνθηκών για τους αγωνιζόμενους? ΟΧΙ Αναβάλλονται λόγω ακαταλληλότητας του σκοπευτηρίου για 6 μήνες το…