Μήνας: Ιανουάριος 2022

Δικαιολογητικά εγγραφής

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης. 2. Φωτογραφίες απλές (4). Η μία στο ιατρικό δελτίο. 3. Ιατρικό δελτίο (ζητείστε το από τον προπονητή),…