Κατηγορία: Εγκύκλιοι ΣΚΟΕ

Κανονισμοί

Σημαντική αλλαγή κανονισμών για γυναίκες και νεάνιδες. Από το νέο έτος τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για γυναίκες και νεάνιδες και οι βολές τους απο 40 γίνονται 60 (με…